Anmälan

Anmälningsformulär till Betelkyrkans musikskola
Återanmälan/avslut hänvisas till denna sida.

Ämne A

Observera!

Tider för ämne A kan komma att justeras innan terminsstart. Om så sker meddelas detta via e-post eller telefon.

Anmäla dig endast till dessa grupper om du önskar gå på småbarnsmusik i Nerikes Kils församlingshem.

Avgift för denna verksamhet är 820:- per termin.


Betaniakyrkan erbjuder i samarbete med Betelkyrkans musikskola:
Småbarnsmusik för barn 1-4 år - Start 21 januari.

Betaniakyrkan ligger på norr i Örebro - på Venavägen 21.

Anmäla dig endast till dessa grupper om du önskar gå på småbarnsmusik i Hagakyrkan på Skäpplandsgatan 29.

Avgift för denna verksamhet är 620:- per termin.

Ämne B

Anmälan av barn/ungdom under 18 år kräver målsaman medgivande.

Elev
Personuppgifter

Fyll i vilket instrument avser du spela.

Målsman 1
Målsman 2
Adress