Återanmälan och avslut till höstterminen 2018

Återanmälan till Betelkyrkans musikskola sker via formuläret nedan.

Det krävs en återanmälan per elev.

Sista datum för återanmälan är fredag 20 april

Observera att återanmälan enbart gäller vid förnyelse av pågående kurs. Vid anmälan om ny kurs gå till formuläret för anmälan till musikskolan.
Anmälan / Avslut

Markera för återanmälan eller avslut i Betelkyrkans Musikskola.

Kursdeltagare

ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Ange nuvarande lärare

Ange den/de lärare ni haft vid musikskolan under vårterminen.

Instrumentalundervisning

Undervisning enligt Suzukimetoden erbjuds från 4-6 års ålder Läsåret omfattar 30 lektoner, 14 under höstterminen samt 16 under vårterminen.

Pianolärare

Till höstterminen 2016 arbetar fyra pianopedagoger inom Betelkyrkans musikskola. Nedan finns en kortare presentation samt möjlighet att önska lärare. Musikskolan beslutar och tilldelar musiklärare efter era önskemål så långt det är möjligt.

- Ingrid Ekman, arbetar torsdagar och fredagar
- AnnaKarin Eriksson Gillberg, arbetar måndagar, tisdagar - torsdagar och fredagar
- Götilda Lindros, arbetar tisdagar, onsdagar och torsdagar
- Jennie Åbrink, arbetar måndagar och torsdagar

1234
Ingrid Ekman
AnnKarin Eriksson Gillberg
Götilda Lindros
Jennie Åbrink

Musikskolan strävar efter att erbjuda lärare enligt ert önskemål, men vi garanterar inte att ni får ert val. Alla lärare inom musikskolan är högskoleutbildade med inriktning mot yngre barn.

Lektionslängd och avgifter

Vårt normalerbjudande är mycket bra!

Normal lektionslängd är 22,5 minuter.

Utökad lektionstid

En del elever vill spela mer än vad den normala lektionslängden ger och därför erbjuder vi utökad lektionstid.

Utökad lektionstid är i första hand tänkt till elever som spelat några år och de äldsta eleverna har förtur. Vi garanterar inte extra speltid utan det ges i mån av plats.

Avgifter för Utökad speltid framgår vid val av antal minuter nedan.

Observera att vi erbjuder utökad lektionstid i mån av plats och att det är musikskolan som beslutar om det finns möjlighet till detta.

Traditionell undervisning erbjuds från 9 års ålder. Läsåret omfattar 24 lektioner, 12 per termin, men med möjlighet att utöka antalet lektioner under vårterminen.

Observera att även vuxna är välkomna till vår traditionella undervisning.

Körsång och gruppundervisning

Körsång i Tonträffen ingår utan extra kostnad för barn inom Suzukiundervisning.

Gruppundervisning bedrivs i grupper om fem deltagare.

Önskad tid för enskild lektion

Ange önskemål om tid för enskild lektion

Vår strävan är att erbjuda tider efter de önskemål vi får in. Vi kan dock inte garantera att det går att lösa. Vi önskar minst tre tider då det skulle passa er för enskild lektion.

Observera att vi inte kan garantera att tid för lektion blir efter ert önskemål.

Kl.

Ange gärna flera tider per dag. T ex 13.30-15.00, 16.30-17.00.

Kl.
Kl.
Avsändare

Härmed bekräftar jag uppgifterna i detta formulär.

Du kommer inom två arbetsdagar att få ett e-postmeddelande som kvittens på din anmälan.

Använd fältet till övrig information som musikskolan kan behöva känna till. Till exempel ny adress.