Avgifter


Kursavgifter läsåret 2018/2019

Instrumentalundervisning

Instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden 15 lektioner (14ht/16vt) 4 300 kr
Pris efter syskonrabatt instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden 3 010 kr
Instrumentalundervisning traditionell 12 lektioner
Från 9 år och för vuxna. Piano, gitarr, banjo, ukulele, mandolin, elbas, sång
3 300 kr

Småbarnsmusik 15 lektioner
Musiklekis 750 kr
Babysång/Småbarnsmusik 590 kr
Pris efter syskonrabatt babysång/småbarnsmusik 200 kr

Körverksamhet
Tonträffen 5-8 år 14 lektioner *450 kr
Gott & Blandat - Damkör 14 lektioner *450 kr
* Ingen avgift för Suzuki-elever eller Suzuki-föräldrar vid Betelkyrkans musikskola.


Grupp- och ensemblespel
Pop & rockverkstad mixed, boys och girls 14 lektioner 1 550 kr
Gruppundervisning från 9 år och vuxna 12 lektioner
Gitarr, banjo, ukulele, mandolin och sång
1 550 kr
Suzukigruppspel utan individuell lektion, ej nybörjare 7 lektioner 800 kr
Ensemblespel utan individuell lektion 7 lektioner 800 kr
Orkester Silverstråket *800 kr