Avgifter


Kursavgifter läsåret 2016/2017

Instrumentalundervisning

Instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden 15 lektioner (14ht/16vt) 4 180 kr
Pris efter syskonrabatt instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden 2 926 kr
Instrumentalundervisning traditionell 12 lektioner
Från 9 år och för vuxna. Piano, gitarr, banjo, ukulele, mandolin, elbas, sång
3 300 kr

Småbarnsmusik 15 lektioner
Musiklekis 680 kr
Babysång/Småbarnsmusik 350 kr
Pris efter syskonrabatt, babysång/småbarnsmusik 290 kr

Körverksamhet
Tonträffen 5-8 år 14 lektioner 350 kr
* Nonstopkören 8-12 år * 100 kr
Gott & Blandat - Damkör 14 lektioner 800 kr

Grupp- och ensemblespel
Pop & rockverkstad mixed, boys och girls 14 lektioner 1 450 kr
Gruppundervisning från 9 år och vuxna 12 lektioner
Gitarr, banjo, ukulele, mandolin och sång
1 450 kr
Suzukigruppspel utan individuell lektion, ej nybörjare 7 lektioner 700 kr
Ensemblespel utan individuell lektion 7 lektioner 700 kr
** Orkester Silverstråket 700 kr

* Nonstopkören bedrivs i samverkan med Betekyrkans ungdomsråd och avgiften avser medlemskap i BKU.

** Avgift för orkestern Silverstråket ingår för intagna elever. Avgiften gäller de elever som deltar endast i orkestern.