Barn


Småbarnsmusik 0-4 år

Kategori

Barnsång är ett sammanfattande namn på musikverksamhet för barn mellan noll – fyra år.

Småbarnsmusiken startar från två månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer, upp till ca fyra år. Vi tar också emot syskon och försöker i möjligaste mån skapa särskilda syskongrupper.

Betelkyrkans Musikskola har lång erfarenhet av babysång och småbarnsmusik och har en väl utarbetad metodik och ett brett innehåll.

Babysång ca 6 veckor - 7 månader 
Småbarnsmusik ca 8 månader till 4 år
När: Måndagar kl 13 och 14
Lärare: Anna Esbjörner, Karin Sandell
Avgift: 590 kr

Länk till anmälningsformulär


Musiklekis 4-5 år

Kategori

Genom Musiklekis vill vi ge en genomtänkt och rolig introduktion till musik för små barn. Förutom det som sker på lektionerna vill vi stimulera till eget musicerande i hemmet och att ge barn och vuxna en gemensam aktivitet genom musiken.

Med hjälp av sång, dans och rörelse och musiklyssning får barnen följa med på en upptäcktsfärd i musikens stora värld. Tillsammans sjunger barn och vuxna gamla och nya sånger, leker med ljud. Spel på olika rytminstrument är ett återkommande inslag. Allt i en härlig blandning av skapande och kreativitet.

I undervisningen söker vi också tillvarata den kristna sång och musiktraditionen samt följandet av årstidens växlingar under olika teman.

För alla barn som kommer att börja spela Suzuki-instrument i Betelkyrkans musikskola ger musiklekis värdefulla grundkunskaper!

Vi tycker att musiklekisundervisningen är så viktig att barn som gått den har förtur i vår kö till instrumentalundervisningen.

Alla barn kommer tillsammans med en vuxen (utan medföljande syskon för att få så bra koncetration som möjligt under lektionerna)

När: Torsdagar 16.20 och 17.15
Lärare: Karin Sandell 
Avgift: 750 kronor 

Länk till anmälningsformulär


Barnkör Tonträffen 5-8 år

Kategori

Tonträffen är en barnkör för åldrarna 5-8 år och startpunkten för alla barn som vill prova att sjunga i kör. Den fungerar som en fin fortsättning för barn som gått småbarnsmusik och musiklekis. Kören är öppen för alla som vill vara med.

Tonträffen medverkar regelbundet i kyrkans familjegudstjänster. I repertoaren söker vi tillvarata den rika tradition av barnsång som kommit att spela en allt viktigare roll för barns utveckling. Där ingår på ett naturligt sätt den kristna sång- och musiktraditionen, särskilt omkring årets stora kyrkliga högtider.

Vi vill betona vikten av att komma både på övningar och vara med vid sångtillfällen. Övning och framträdande hör ihop! Boka in datumen redan nu!

När: Tisdagar 16.30-17.15
Lärare:
Karin Sandell, Kajsa Norin 

Länk till anmälningsformulär


Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden

Kategori

Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid cirka fem års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, piano och violin.

Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första åren, därefter 15 * 45

Läs med om Suzukiundervisning här: http://musikskola.betelkyrkan.se/suzuki

Ålder: Från ca 5 år
Lärare suzukiviolin: Anna Esbjörner, Karin Sandell
Lärare suzukipiano: Johanna Person
Lärare suzukicello: Åsa Lindström 

LÄNK TILL ANMÄLAN


Instrumentalundervisning EJ Suzuki

Kategori

Från 9 års ålder erbjuder vi ett antal instrumentalkurser som även passar vuxna 

OBS! Dessa kurser följer inte Suzukimetoden.

Följande instrument erbjuder vi undervisning på:

 • Banjo - femsträngad
 • Bodhran - irländsk handtrumma
 • Elbas
 • Gitarr
 • Piano
 • Solosång
 • Ukulele

Lärare: David Rice
Läs mer om David HÄR.

Avgift 3 300 kr för enskild undervisning, 12 tillfällen 'a 30 minuter.
Gruppundervisning 1 550 kr för 12 tillfällen a' 45 minuter.

LÄNK TILL ANMÄLAN


Gitarrgrupp

Kategori

Spela gitarr tillsammans med andra i grupp!

 • Måndagar kl 18.00-18.45 - Gitarrgrupp akustisk nybörjare, från nio år
 • Måndagar kl 18.45-19.30 - Gitarrgrupp akustisk fortsättning

Avgift 1 550 kr för 12 tillfällen a' 45 minuter.

Ålder: Från 9 år 
Lärare: David Rice 

LÄNK TILL ANMÄLAN


Ukulelegrupp

Kategori

Spela ukulele tllsammans med andra i grupp! 

Vi erbjuder en nybörjargrupp i ukulele:

 • Tisdagar kl 18.00-18.45 - Ukulele för nybörjare (alla åldrar)
 • Tisdagar kl 18.45-19.30 - Ukulele för bybörjare (alla åldrar)

Avgift 1 550 kr för 12 tillfällen a' 45 minuter.
Ålder: Från 9 år 
Lärare: David Rice

LÄNK TILL ANMÄLAN


Pop & rockskola

Kategori

Vi erbjuder tre olika alternativ, tjejgrupp, killgrupp eller blandad grupp. Man kan vara nybörjare eller ha spelat en del. Alla elever får spela keyboard, elgitarr, bas, trummor samt sjunga under ledning av musikutbildad lärare! Under lektionerna byter man runt och lär sig grunderna på alla instrumenten.

Pop & rockskola: Från 9 år och uppåt
Lärare: Albert Berglund