Barn 0-12 år

Vi har verksamhet för barn från sex veckors ålder!

Musikskolans lärare är högskoleutbildade med profession att utbilda barn. Vårt mål är att leverera högkvalitativ musikutbildning. Det ska också vara tryggt att komma till Betelkyrkans musikskola.

Nedan följer våra erbjudande för barn från sex veckor.


 • Babysång-småbarnsmusik 0-4 år

  Kategori

  Barnsång är ett sammanfattande namn på musikverksamhet för barn mellan noll – fyra år.

  Babysången startar från två månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer. Vill man fortsätta ytterligare finns Småbarnsmusiken upp till ca fyra år. Vi tar också emot syskon och försöker i möjligaste mån skapa särskilda syskongrupper.

  Betelkyrkans Musikskola har lång erfarenhet av babysång och småbarnsmusik och har en väl utarbetad metodik och ett brett innehåll.

  Undervisningen bedrivs i olika grupper på både förmiddags och eftermiddagstid i Centrumgården. 

  Babysång ca 6 veckor - 7 månader 
  Småbarnsmusik ca 8 månader till 4 år
  Lärare: Anna Esbjörner

  Länk till anmälningsformulär

   


 • Musiklekis 4-5 år

  Kategori

  Genom Musiklekis vill vi ge en genomtänkt och rolig introduktion till musik för små barn. Förutom det som sker på lektionerna vill vi stimulera till eget musicerande i hemmet och att ge barn och vuxna en gemensam aktivitet genom musiken.

  Med hjälp av sång, dans och rörelse och musiklyssning får barnen följa med på en upptäcktsfärd i musikens stora värld. Tillsammans sjunger barn och vuxna gamla och nya sånger, leker med ljud. Spel på olika rytminstrument är ett återkommande inslag. Allt i en härlig blandning av skapande och kreativitet - ett bra komplement till all musik som upplevs via CD/DVD och massmedia.

   I undervisningen söker vi också tillvarata den kristna sång och musiktraditionen samt följandet av årstidens växlingar under olika teman.

  För alla barn som kommer att börja spela suzuki-instrument i Betelkyrkans musikskola ger musiklekis värdefulla grundkunskaper!

  Vi tycker att musiklekisundervisningen är så viktig att barn som gått den har förtur i vår kö till instrumentalundervisningen.

  MUSIKLEKIS

  Har startålder 4 år, men passar också 5-åringen. Då gruppen tar emot upp till 14 barn med föräldrar ser vi helst att barnen kommer utan medföljande syskon. Detta för att få en bra koncentration under lektionerna!

  Länk till anmälningsformulär


 • Barnkör Tonträffen 5-8 år

  Kategori

  Välkommen till TONTRÄFFEN!
  Barnkör 5-8 år

  TONTRÄFFEN är en barnkör för de yngsta åldrarna och startpunkten för alla barn som vill prova att sjunga i kör. Den fungerar som en fin fortsättning för barn som gått småbarnsmusik och musiklekis. Kören är öppen för alla som vill vara med.

  TONTRÄFFEN  vill ge en grund för fortsatt körsjungande och satsar på god körpedagogik och vill göra körsjungandet så roligt och stimulerande som möjligt.

  TONTRÄFFEN medverkar regelbundet i kyrkans familjegudstjänster. I repertoaren söker vi tillvarata den rika tradition av barnsång som kommit att spela en allt viktigare roll för barns utveckling. Där ingår på ett naturligt sätt den kristna sång- och musiktraditionen, särskilt omkring årets stora kyrkliga högtider.

  Vi vill betona vikten av att komma både på övningar och vara med vid sångtillfällen. Övning och framträdande hör ihop! Boka in datumen redan nu!

   

  Marie Tomsen

  Kören träffas på TORSDAGAR 17.00 – 17.45 i Betelkyrkan

  Lärare: Marie Tomsen - marie@betelkyrkan.se

   

  Öppna anmälningsformulär 


 • Barnkör Nonstopkören 8-12 år

  Kategori

  Kören vänder sig till barn åtta till tolv år och är en fortsättning på Tonträffen. I Nonstopkören utvecklas sjungandet och repertoaren utökas med enkel stämsång. Kören uppträder lite oftare än Tonträffen och sjunger ibland tillsammans med dem.

  Kören träffas på ONSDAGAR 18.05 – 18.50 i musikrummet

  Ledare: Daniel Fälth

  Länk till anmälningsformulär


 • Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden, från ca 5 år

  Kategori

  Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid cirka fem års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

  De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, harpa, piano, tvärflöjt och violin.

  Läs med om Suzukiundervisning här: http://musikskola.betelkyrkan.se/suzuki

  Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
  Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första läsåren,
  därefter 15 * 45 minuter.

  LÄNK TILL ANMÄLAN


 • Pop & rockskola

  Kategori

  Hos oss börjar man spela
  pop & rock från nio års ålder!

  Vi erbjuder tre olika alternativ, tjejgrupp, killgrupp eller blandad grupp. Man kan vara nybörjare eller ha spelat en del. Alla elever får spela keyboard, elgitarr, bas, trummor samt sjunga förstås! Under lektionerna byter man runt och lär sig grunderna på alla instrumenten.

  Det är roligt och bra att kunna spela på flera instrument!