Barn

Spela Oud

Kategori

Från hösten 2018 erbjuder vi kurser i oud. 

Oud är ett är ett päronformat stränginstrument som härstammar från Mesopotamien. Oud är väldigt vanligt i arabisk musik.

Lärare är Tarek ABu Hammoud som är professionell oud-spelare.

Vi har plats för tio elever i två grupper. Från nio års ålder men även lämpligt för ungdomar och vuxna.


Pop & rockskola

Kategori

Hos oss börjar man spela
pop & rock från nio års ålder!

Vi erbjuder tre olika alternativ, tjejgrupp, killgrupp eller blandad grupp. Man kan vara nybörjare eller ha spelat en del. Alla elever får spela keyboard, elgitarr, bas, trummor samt sjunga förstås! Under lektionerna byter man runt och lär sig grunderna på alla instrumenten.

Det är roligt och bra att kunna spela på flera instrument!


Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden, från ca 5 år

Kategori

Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid cirka fem års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, piano och violin.

Läs med om Suzukiundervisning här: http://musikskola.betelkyrkan.se/suzuki

Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första läsåren,
därefter 15 * 45 minuter.

LÄNK TILL ANMÄLAN


Barnkör Tonträffen 5-8 år

Kategori

Välkommen till TONTRÄFFEN!
Barnkör 5-8 år

TONTRÄFFEN är en barnkör för de yngsta åldrarna och startpunkten för alla barn som vill prova att sjunga i kör. Den fungerar som en fin fortsättning för barn som gått småbarnsmusik och musiklekis. Kören är öppen för alla som vill vara med.

TONTRÄFFEN  vill ge en grund för fortsatt körsjungande och satsar på god körpedagogik och vill göra körsjungandet så roligt och stimulerande som möjligt.

TONTRÄFFEN medverkar regelbundet i kyrkans familjegudstjänster. I repertoaren söker vi tillvarata den rika tradition av barnsång som kommit att spela en allt viktigare roll för barns utveckling. Där ingår på ett naturligt sätt den kristna sång- och musiktraditionen, särskilt omkring årets stora kyrkliga högtider.

Vi vill betona vikten av att komma både på övningar och vara med vid sångtillfällen. Övning och framträdande hör ihop! Boka in datumen redan nu!

 

Marie Tomsen

Kören träffas på TORSDAGAR 17.15 – 18.00 i Betelkyrkan

Lärare: Marie Tomsen - marie@betelkyrkan.se

 

Länk till anmälningsformulär


Musiklekis 4-5 år

Kategori

Genom Musiklekis vill vi ge en genomtänkt och rolig introduktion till musik för små barn. Förutom det som sker på lektionerna vill vi stimulera till eget musicerande i hemmet och att ge barn och vuxna en gemensam aktivitet genom musiken.

Med hjälp av sång, dans och rörelse och musiklyssning får barnen följa med på en upptäcktsfärd i musikens stora värld. Tillsammans sjunger barn och vuxna gamla och nya sånger, leker med ljud. Spel på olika rytminstrument är ett återkommande inslag. Allt i en härlig blandning av skapande och kreativitet.

I undervisningen söker vi också tillvarata den kristna sång och musiktraditionen samt följandet av årstidens växlingar under olika teman.

För alla barn som kommer att börja spela Suzuki-instrument i Betelkyrkans musikskola ger musiklekis värdefulla grundkunskaper!

Vi tycker att musiklekisundervisningen är så viktig att barn som gått den har förtur i vår kö till instrumentalundervisningen.

MUSIKLEKIS

Har startålder 4 år, men passar också 5-åringen. Gruppen tar emot upp till 14 barn med föräldrar och vi ser helst att barnen kommer utan medföljande syskon. Detta för att få en bra koncentration under lektionerna.

Länk till anmälningsformulär


Babysång-småbarnsmusik 0-4 år

Kategori

Barnsång är ett sammanfattande namn på musikverksamhet för barn mellan noll – fyra år.

Babysången startar från två månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer. Vill man fortsätta ytterligare finns Småbarnsmusiken upp till ca fyra år. Vi tar också emot syskon och försöker i möjligaste mån skapa särskilda syskongrupper.

Betelkyrkans Musikskola har lång erfarenhet av babysång och småbarnsmusik och har en väl utarbetad metodik och ett brett innehåll.

Undervisningen bedrivs i olika grupper på både förmiddags och eftermiddagstid i Centrumgården. 

Babysång ca 6 veckor - 7 månader 
Småbarnsmusik ca 8 månader till 4 år
Lärare: Karin Sadell

Länk till anmälningsformulär


Prenumerera på innehåll