GDPR*

Trygg hantering av personuppgifter

Betelkyrkans Musikskola för ett register över kursdeltagare med de uppgifter som lämnats vid anmälan till musikskolan. Även tidigare elever samt elever i kö finns i detta register. Registret behövs för vår administration samt för kontakt mellan musikskolan och kursdeltagarna.

Uppgifter ur registret delas med Studieförbundet Bilda för de som är aktiva i någon av våra avgiftsbelagda verksamhetsgrenar. Studieförbundet Bilda har ingen tillgång till registret utan de uppgifter de behöver för att registrera kursdeltagare överlämnas manuellt vid några tillfällen per läsår.

De uppgifter som är nödvändiga för att kunna registrera sig för en kurs via Betelkyrkans musikskola/Studieförbundet Bilda är:

  • Namn på kursdeltagare
  • Namn på målsman för kursdeltagare om denne är under 13 år
  • Personnummer till kursdeltagare samt målsman
  • Fullständig adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Kurs(er) samt noteringar av vikt för kursverksamheten, till exempel önskemål om tid eller dag.

Betelkyrkans musikskola delar inte uppgifter ur registret på annat sätt än vad som ovan angivits.

För mer information kontakt expeditionen vid Betelkyrkans musikskola
E-post: musikskola@betelkyrkan.se
Telefon: 019-611 66 00

Personuppgiftsansvarig
Föreståndare i Betelkyrkan
Magnus Kronberg
magnus@betelkyrkan.se 


* Från den 25 maj 2018 gäller det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.