Till minne av Maj-Britt Ström

Till minne av Maj-Britt Ström

Det var Maj-Britt Ström som tog Suzukiundervisningen till Örebro.

Redan 1977 påbörjade Maj-Britt undervisning efter Suzukimetoden, som en del av den kommunala musikskolans verksamhet. Efter beslut som inte gjorde det möjligt att bedriva suzukiundervisning inom kommunal regi ville Betelkyrkan pröva om en egen musikskola kunde vara en framkomlig väg.

Maj-Britt och hennes man Börje Ström startade då, år 1980 på uppdrag av Betelkyrkan, Örebro Suzukigrupp som senare kom att kallas Betelkyrkans musikskola.

Ända sedan dess har Maj-Britt arbetat inom Betelkyrkans musikskola och sina sista lektioner genomförde hon våren 2016, då sjukdom omöjliggjorde fortsatt undervisning.

Under nästan 40 år undervisade alltså Maj-Britt efter Suzukimetoden, en metod som bär samma signum som Maj-Britt själv hade: Med kärlek! Nu har musikskolan startat upp höstterminen 2016, 36 år efter första barngruppen och sedan dess har tusentals barn passerat genom Betelkyrkan. Det här året startar vi utan Maj-Britt. Det känns både tomt och sorgligt.

Det är nu vår uppgift att föra Maj-Britts arbete vidare. De små barnen fortsätter komma till Betelkyrkan och även fast de inte vet det så hedrar de hennes minne genom att komma hit.

Vi har förlorat en god vän, en god medarbetare, en inspiratör och för mig, en mentor.

Våra tankar går i fösta hand till familjen men också till alla elever och kollegor som sörjer.

Mats-Olof Liljegren - Rektor Betelkyrkans musikskola 2010-2018