Albert Berglund

Albert Berglund
Pop & rocklärare

Anna Esbjörnsson

Anna Esbjörner
Föräldraledig lå 18/19 - Fiollärare, småbarnsmusik

Mats-Olof Liljegren

Mats-Olof Liljegren
Körledare Gott & Blandat

Åsa Lindström

Åsa Lindström
Cello och pianolärare

Håkan Palm

Håkan Palm
Körledare Tonträffen

Johanna Person

Johanna Pehrson
Pianolärare

David Rice
Gitarr, elbas, solosång, irländsk banjo, mandolin och bodhran (irländsk handtrumma) samt piano

Karin Sandell

Karin Sandell
Violinlärare