Småbarnsmusik 0-4 år

Kategori

Barnsång är ett sammanfattande namn på musikverksamhet för barn mellan noll – fyra år.

Småbarnsmusiken startar från två månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer, upp till ca fyra år. Vi tar också emot syskon och försöker i möjligaste mån skapa särskilda syskongrupper.

Betelkyrkans Musikskola har lång erfarenhet av babysång och småbarnsmusik och har en väl utarbetad metodik och ett brett innehåll.

Babysång ca 6 veckor - 7 månader 
Småbarnsmusik ca 8 månader till 4 år
När: Måndagar kl 13 och 14
Lärare: Anna Esbjörner, Karin Sandell
Avgift: 590 kr

Länk till anmälningsformulär

I den allmänna målsättningen för våra grupper finns fyra punkter:

 1. Vi övar oss som föräldrar att sjunga med våra barn
 2. Vi återerinrar oss vår egen barndoms sångtradition
 3. Vi får ett nytt förråd av sånger, visor och ramsor
 4. Vi får tillfälle att träffa andra småbarnsföräldrar

Genom småbarnmusiken vill vi också

 • Visa barnfamiljer att kyrkan är öppen och att de är välkomna
 • Förmedla en positiv Gudsbild till barn och föräldrar

I det sångmaterial som anknyter till den kristna sång och musiktraditionen använder vi sånger som

 • Beskriver Gud som Skapare, sånger som liknar honom vid mamma eller pappa – varm, trygg, generös
 • Bekräftar att barnen är älskade, viktiga och värdefulla
 • Anknyter till kyrkoåret. På hösten Allhelgona, advent och jul. På våren påsk, vår och sommartid.

Ett övergripande mål är att genom musiken gynna barnets allsidiga utveckling till en harmonisk människa. I detta ingår att:

 • Medverka till en positiv kontakt mellan barn och föräldrar
 • Gynna barnets musikaliska utveckling
 • Gynna barnets språkliga utveckling
 • Gynna barnets motoriska utveckling
 • Utveckla barnets begreppsbildning bl. a. Rums-, tids- och kroppsuppfattning.

Arbetsmodell:

 • Namnvisa/Välkomstsång -Traditionella visor - Ny sång - Ramsa - Rörelse till egen sång - Tema (kan vara flera olika typer) - Rytmik - Lyssna till musik - Psalmer och visor - Rörelse till musik - Önskesånger - Vaggvisa - Tack för idag-sång