Musiklekis 4-5 år

Kategori

Genom Musiklekis vill vi ge en genomtänkt och rolig introduktion till musik för små barn. Förutom det som sker på lektionerna vill vi stimulera till eget musicerande i hemmet och att ge barn och vuxna en gemensam aktivitet genom musiken.

Med hjälp av sång, dans och rörelse och musiklyssning får barnen följa med på en upptäcktsfärd i musikens stora värld. Tillsammans sjunger barn och vuxna gamla och nya sånger, leker med ljud. Spel på olika rytminstrument är ett återkommande inslag. Allt i en härlig blandning av skapande och kreativitet - ett bra komplement till all musik som upplevs via CD/DVD och massmedia.

 I undervisningen söker vi också tillvarata den kristna sång och musiktraditionen samt följandet av årstidens växlingar under olika teman.

För alla barn som kommer att börja spela suzuki-instrument i Betelkyrkans musikskola ger musiklekis värdefulla grundkunskaper!

Vi tycker att musiklekisundervisningen är så viktig att barn som gått den har förtur i vår kö till instrumentalundervisningen.

MUSIKLEKIS

Har startålder 4 år, men passar också 5-åringen. Då gruppen tar emot upp till 14 barn med föräldrar ser vi helst att barnen kommer utan medföljande syskon. Detta för att få en bra koncentration under lektionerna!

Länk till anmälningsformulär


KURSUPPLÄGG

Musiklekiskursen spänner över en termin. Möjlighet finns till ytterligare en termin, men då med samma kursinnehåll. Under lektionerna undervisas barnet i rytminstrumentkännedom och utövandet av dessa. De grundläggande notvärdena, musikaliska kännetecken och uttryck, takt och puls, dynamik, stamtoner och andra musikaliska färdigheter tränas, vilka är grundläggande för vidare musicerande.

Dessa byggstenar lärs ut under devisen ”Lär med kroppen och det fastnar i huvudet”.

Andra musikpedagogiska mål är att via musikens värld gynna barnets språkliga och motoriska utveckling och utveckla barnets begreppsbildning bl.a. rums och kroppsuppfattning.

Då undervisningen sker i  ett fortlöpande raskt tempo, och tidsutrymme är knappt ( utöver kursplanen), är det viktigt för barnet att närvara vid musiklekistillfällena, vilket befrämjar barnets successiva musikaliska utveckling. I princip gäller ”man tar vid där man slutade vid förra ML- lektionen”.

FÖRÄLDRARNAS ROLL

Musiklekis bygger på aktiv föräldranärvaro.

Föräldern kan:

  • hjälpa ledaren att öka koncentrationen på aktiviteten
  • fungera som stödsånggrupp eftersom barnen ofta har fullt upp att tänka på instruktioner (ex. rörelse)
  •  vara hjälp vid instruktion
  • förevisa sång, rörelse eller spelstämma
  • stimulera blyga, passiva barn och bromsa dominerande

 Föräldramedverkan innebär också

  • att man tar med sig hem samma upplevelser som barnet
  • att man lär sig sånger, danser och annat musiklekismaterial, vilket i sin tur innebär
  • att man i hemmet kan uppmärksamma spontana initiativ från  barnet som uppmuntrar till musikalisk aktivitet.

Anmälan görs via formulär
eller till Betelkyrkans Musikexpedition 019-611 66 00/val 4