Barnkör Tonträffen 5-8 år

Kategori

Tonträffen är en barnkör för åldrarna 5-8 år och startpunkten för alla barn som vill prova att sjunga i kör. Den fungerar som en fin fortsättning för barn som gått småbarnsmusik och musiklekis. Kören är öppen för alla som vill vara med.

Tonträffen medverkar regelbundet i kyrkans familjegudstjänster. I repertoaren söker vi tillvarata den rika tradition av barnsång som kommit att spela en allt viktigare roll för barns utveckling. Där ingår på ett naturligt sätt den kristna sång- och musiktraditionen, särskilt omkring årets stora kyrkliga högtider.

Vi vill betona vikten av att komma både på övningar och vara med vid sångtillfällen. Övning och framträdande hör ihop! Boka in datumen redan nu!

När: Tisdagar 16.30-17.15
Lärare:
Karin Sandell, Kajsa Norin 

Länk till anmälningsformulär