Barnkör Tonträffen 5-8 år

Kategori

Välkommen till TONTRÄFFEN!
Barnkör 5-8 år

TONTRÄFFEN är en barnkör för de yngsta åldrarna och startpunkten för alla barn som vill prova att sjunga i kör. Den fungerar som en fin fortsättning för barn som gått småbarnsmusik och musiklekis. Kören är öppen för alla som vill vara med.

TONTRÄFFEN  vill ge en grund för fortsatt körsjungande och satsar på god körpedagogik och vill göra körsjungandet så roligt och stimulerande som möjligt.

TONTRÄFFEN medverkar regelbundet i kyrkans familjegudstjänster. I repertoaren söker vi tillvarata den rika tradition av barnsång som kommit att spela en allt viktigare roll för barns utveckling. Där ingår på ett naturligt sätt den kristna sång- och musiktraditionen, särskilt omkring årets stora kyrkliga högtider.

Vi vill betona vikten av att komma både på övningar och vara med vid sångtillfällen. Övning och framträdande hör ihop! Boka in datumen redan nu!

 

Marie Tomsen

Kören träffas på TORSDAGAR 17.15 – 18.00 i Betelkyrkan

Lärare: Marie Tomsen - marie@betelkyrkan.se

 

Länk till anmälningsformulär