Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden

Kategori

Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid cirka fem års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, piano och violin.

Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första åren, därefter 15 * 45

Läs med om Suzukiundervisning här: http://musikskola.betelkyrkan.se/suzuki

Ålder: Från ca 5 år
Lärare suzukiviolin: Anna Esbjörner, Karin Sandell
Lärare suzukipiano: Johanna Person
Lärare suzukicello: Åsa Lindström 

LÄNK TILL ANMÄLAN