Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden, från ca 5 år

Kategori

Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid cirka fem års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, piano och violin.

Läs med om Suzukiundervisning här: http://musikskola.betelkyrkan.se/suzuki

Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första läsåren,
därefter 15 * 45 minuter.

LÄNK TILL ANMÄLAN