Om oss

Mitt i centrala Örebro

På Köpmangatan 19, granne med Våghustorget, ligger Betelkyrkans musikskola. Sedan 1980 har musikskolan tagit emot barn, ungdomar och vuxna som vill utforska musikens värld. Varje vecka kommer det cirka 250 elever med föräldrar som ska spela på instrument, vara med på småbarnsmusik eller sjunga i kör. Cirka 100 av dessa eleverna spelar enligt suzukimetoden, något vi i Örebro är ensamma om att erbjuda på instrumenten fiol och cello. Hos oss är det alltid mycket rörelse och vi är oerhört stolta över vår välklingande verksamhet! 

 

Organisation 

En fristående musikskola ställs inför stora utmaningar. För att åstadkomma god kvalité i undervisningen och ekonomisk bärkraft krävs stort engagemang från både skolledning församling och föräldrar. Omfattande ideélla och ekonomiska insatser behövs från alla.

Musikskolans huvudman är Örebro Första Baptistförsamling (Betelkyrkan) som har 420 medlemmar och är en av Svenska Baptistsamfundets största församlingar. I särskilda riktlinjer för musikskolan, som tagits fram uttrycker församlingen sitt syfte med musikskolan.

Pil Läs riktlinjerna i sin helhet här

Organisation

Styrelsen har 6–8 ledamöter. Musikskolan är en verksamhetsgren inom Betelkyrkan med egen styrelse och eget budgetansvar. För musikskolans organisation och skötsel finns av församlingen upprättade stadgar.

Alla ledamöter i styrelsen, som tillsatts av församlingen, arbetar idéellt och ställer därmed tid och kunnande till förfogande. Styrelsens kassör sköter all löpande ekonomisk verksamhet, utom löner och kursavgifter.

Instrumentallärare som arbetar inom suzukimetoden erbjuds särskild suzukilärarutbildning (s.k. nivåutbildning) i Suzukiförbundets regi.