Riktlinjer för Betelkyrkans Musikskola

Sedan 1980 driver Örebro Första Baptistförsamling en Musikskola. Den har egna stadgar, egen ekonomi och en egen styrelse som tillsätts av församlingen. Riktlinjerna visar församlingens mål och syfte med musikskolan.

Församlingen

Betelkyrkan, Örebro Första Baptistförsamling, vill i alla sina olika verksamheter vara en öppen gemenskap till hjälp för människor att bejaka sin tro och våga närma sig Gud. I Betelkyrkan kan alla bli medlemmar som tror att Jesus Kristus är Guds Son.

Varför musikskola?

Församlingen tror att musiken är en gåva från Gud. Utifrån detta perspektiv vill vi erbjuda barn och ungdomar en musikskola som gör det möjligt att tidigt komma i kontakt med musiken. Musikskolan är en viktig enhet inom församlingens verksamhet. Här erbjuder vi undervisning av hög kvalitet med barnet/individen i centrum, samtidigt som vi vill värna om en nära gemenskap, goda relationer och en miljö som inbjuder till förtroendefulla samtal och kontakter.

I Betelkyrkans Musikskola

 • bemöts varje barn med respekt och tilltro
 • är musiken ett redskap för personlig och musikalisk utveckling
 • arbetar lärare/musikpedagoger som har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet
 • har instrumentallärarna fördjupningsutbildning inom suzukipedagogiken
 • ges medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i skolans utveckling
 • söker vi tillvarata den kristna sång och musiktraditionen
 • delar medarbetarna grundläggande kristna värderingar

Församlingen vill också att

 • barn, ungdomar och deras föräldrar/anhöriga skall erbjudas församlingens tjänster och möjlighet till medlemskap.
 • musikskolan skall vara en positiv resurs i den övriga verksamheten
 • musikskolan ska vara en väg att öka kontakterna med samhället i övrigt.
 • alla anställda och frivilliga medarbetare i Betelkyrkan och
 • Betelkyrkans Musikskola tillsammans skapar en god miljö för både barn och vuxna.
BilagaStorlek
Riktlinjer för musikskolan117.67 kB