Sponsorer - Samarbertsavtal

Betelkyrkans Musikskola har ett antal samarbetspartners och sponsorer i en sponsorgrupp. Vi är tacksamma för det fina bidrag det ger till verksamheten.

Musikundervisning för barn ger utveckling och glädje. Forskning visar att musiklektioner från tidig ålder har mycket god effekt på barns kognitiva förmågor. 

– Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i tester av allmän IQ, säger Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.


Ditt sponsorskap hos Betelkyrkans musikskola betyder att du hjälper oss att erbjuda fler barn musikundervisning. Tillsammans med dig tar vi ett samhälleligt ansvar och bidrar till att utveckla våra yngsta medborgare och förstärka musiklivet i vår region.

Som sponsor får du ett fint diplom som informerar om att ditt företag stödjer barnkulturen i Örebro län.

Ett sponsorskap innebär att du syns i och utanför våra lokaler, i våra trycksaker och på vår webbplats. Du erbjuds ett paket som innehåller ett eget stämningsfullt luciatåg, en julkonsert, en sommarkonsert och kan erbjuda dina medarbetares familjer den uppmärksammade barnmusikföreställning `Snäckan och Klaffen ́. Du kan också på utvecklingsdagar använda våra tjänster för kreativa övningar, t ex körsång som utvecklar förmågan att lyssna in varandra och skapa en team-känsla.

Betelkyrkans musikskola arbetar aktivt med integration och att utveckla vårt samhälle med hjälp av kultur och musik. Vi erbjuder ett antal musikintresserade nyanlända ungdomar och deras familjer musikundervisning med stöd av stipendiefonden som är ett av sponsorpaketen. När du stödjer oss på det sättet berättar vi det i ett fint intyg att sätta i dina lokaler och ”din” stipendiat kommer och spelar upp ett par gånger om året för att öva sig inför publik.

Våra sponsringspaket är beräknade enligt ett marknadsmässigt motprestationsvärde och är därmed helt avdragsgilla.