Sponsorpaket

Var med och stötta Betelkyrkans musikskola - god barnkultur i Örebro!

Vi har sponsringspaket till alla typer av företag. De paket vi erbjuder just nu är:

Vilket paket passar ert företag?
Läs mer om vad paketen innehåller nedan.

Alla våra sponsringspaket är beräknade enligt ett marknadsmässigt motprestationsvärde och är därmed helt avdragsgilla.


Stipendiesponsor – årspris 75 000 kr

Ett företagspaket som innebär att stötta fyra elever, i åldrarna 4-10 år att studera ett instrument under två år vid Betelkyrkans musikskola.

Stipendiaterna kommer till ditt företag för uppspelningar två gånger om året, jul och sommar.

Betelkyrkans musikskola ansvarar för val av stipendiater. Urval sker i första hand bland barn som saknar ekonomiska möjligheter att gå i musikskolan.

Tydlig information i lokalerna om att företaget är en partner och möjlighet att annonsera i allt tryckt material. Banner med länk till företaget på musikskolans webbplats samt företagets logotyp i alla officiella mejl från musikskolan. 

Kontraktstid för stipendiesponsorer än minst två år.


Diamant - årspris 50 000 kr

Ett företagspaket som innebär företagets namn på partnerskylten vid entrén, en egen exklusiv julkonsert på plats i Betelkyrkan, en egen sommarkonsert i din verksamhets lokaler, ett eget luciatåg, möjlighet för dina medarbetares famljer att se den uppmärksammade barnföreställningen "Snäckan och Klaffen" och genomföra en teaming-övning i samband med ett företagsevent.

Möjlighet att annonsera i allt tryckt material och en banner med länk till företaget på musikskolans webbplats samt företagets logotyp i alla officiella mejl från musikskolan.

Sexton biljetter till konserter med Svenska Kammarorkestern.


Guld - årspris 30 000 kr

Ett företagspaket som innebär en egen sommarkonsert på plats i din verksamhets lokaler, ett eget luciatåg, möjlighet för dina medarbetare att se den uppmärksammade barnföreställningen "Snäckan och Klaffen".

Tillgång att genomföra en teaming-övning i samband med ett företagsevent samt möjlighet att annonsera i tryckt material och banners med länk till företaget på musikskolans webbplats.

Tydlig information i lokalerna om att företaget är en partner samt företagets logotyp i alla officiella mejl från musikskolan.

Åtta biljetter till konserter med Svenska Kammarorkestern. 


Silver - årspris 20 000 kr

Ett företagspaket som innebär möjlighet att annonsera i tryckt material och banners på musikskolans webbplats med länk till företaget. Ett eget luciatåg på plats i din verksamhet. Möjlighet för dina medarbetares familjer att se den uppmärksammade barnföreställningen "Snäckan och Klaffen”.

Tydlig information i lokalerna om att företaget är en partner samt företagets logotyp i alla officiella mejl från musikskolan.

Fyra biljetter till en konsert med Svenska Kammarorkestern.


Brons - årspris 10 000 kr

Ett företagspaket som innebär möjlighet till annonser i tryckt material och banners på musikskolans webbplats med länk till företaget. Tydlig information i lokalerna om att företaget är en partner samt logotyp med länk till företaget i alla officiella mejl från musikskolan.


Järn - årspris 5 000 kr

Ett företagspaket som innebär en banner på musikskolans webbplats med länk till företaget och en annons i tryckt material.


Förutom ovanstående erbjuds sponsorträffar till alla sponsorer oavsett nivå en till två gånger per år.

För mer information kontakta

Mats-Olof Liljegren - rektor
mats-olof@betlkyrkan.se
070 360 19 19