FAQ

Här har vi sammanfattat svaren på återkommande frågor som kommer in till oss.

Priser 

Vad kostar det att gå hos er? 
Svar:
Tryck här för att se alla kursavgifter 
 

Kösystemet 

Hur fungerar kösystemet vid intag till suzukiundervisningen?
Svar: När vi tar in nya elever så går vi enligt detta system:

  • I första hand får de barn som har gått minst en termin på Musiklekis erbjudande om plats.
  • I andra hand erbjuder vi plats till de barn som har stått längst tid i kön och som nu har fyllt 5-6 år.
  • I mån av plats kan vi erbjuda plats till de barn som även fyllt 4 år. 

Hur ser det ut i kön?
Svar: Då det rullar in anmälningar löpande under årets gång så är det svårt att ge ett tydligt besked om hur det ser ut. Det vi däremot kan se är att det länge har varit trendigt att spela piano, vilket syns i vårt kösystem där piano har längre kö än violin och cello.

Hur fungerar kösystemet till intag till de andra kurserna (EJ suzuki)?
Svar: De som står först i kön och som har rätt ålder kommer få erbjudande om plats först. 


Erbjuden plats - tacka ja eller nej? 

Är anmälan bindande?
Svar:
Anmälan via anmälningsformuläret är inte bindande, men när ni tackar ja till erbjuden plats eller återanmälan via mail så har ni blivit bundna till platsen. Detta betyder att svaret som finns i frågan ovan kommer gälla för er vid avanmälan.  

Jag tackar nej den här terminen, kan jag ändå behålla min plats till nästa intag?
Svar: Om
 ni tackar nej till erbjuden plats kommer vi att ta bort er från kölistan, vilket betyder att ni inte kommer behålla er plats i kön. För att fortsätta stå i kö behöver ni skicka in en ny anmälan och då kommer ni förlora er nuvarande plats.

Kan jag prova en lektion och bestämma mig sen om jag vill fortsätta? 
Svar: Vi kan tyvärr inte erbjuda någon provlektion. Har ni tackat ja till kursen räknar vi med att ni går den hela terminen. Anledning till detta är att om ni tackar nej när terminen har börjat blir det extra svårt för oss att fylla platserna. Om ni vill ha mer insyn i vad kurserna innebär får ni gärna kontakta oss så kan vi försöka ordna så ni får komma och besöka verksamheten eller besöka våra konserter. Vi har även en prova-på-dag för suzukiundervisningen den 27 april kl 10-13.30.


Föräldrakurs

Jag har redan gått föräldrakursen, måste jag gå den igen?
Svar:
Vi rekommenderar att alla suzukiföräldrar ska gå kursen för varje spelande barn. Föräldrakursen är obligatorisk vid respektive instrument, så har ni gått föräldrakursen för exempelvis fiol så måste ni gå föräldrakurs om ni har ett barn som ska börja spela ett annat instrument. Har ni ett barn som ska börja spela samma instrument som sitt syskon så rekommenderar vi ändå att ni går föräldrakursen igen. Detta dels för att friska upp minnet om hur det gick till vid nybörjarstadiet men även då vi utvecklar och förbättrar föräldrakurserna för varje år.


Ta en paus och/eller avslut

Vi vill ta en paus, kan vi få en plats nästa termin/år istället?
Svar: När ni tar en paus från musikskolan kan vi inte garantera att det finns en plats när ni vill komma tillbaka. Vi kommer placera er sist i kön och om ni tackar nej vid eventuellt erbjudande kommer ni förlora er köplats.

Hur gör vi avanmälan/återanmälan?
Svar: Alla avanmälningar och återanmäningar sker via mail med musikskola@betelkyrkan.se eller via mail till respektive lärare. Vi vill gärna ha det skriftligt på mail så det inte blir några frågetecken senare.

Vi vill inte fortsätta nästa termin, när gör vi avanmälan?
Svar: Vi vill ha in avanmälan minst en månad innan den nya terminen startar. Om ni avanmäler er när den nya terminen har börjat kommer vi att debitera er på halva kurspriset. Detta beror på att vi behöver tid till att hitta nya elever som kan fylla de tomma platserna när schemat redan är satt. Ofta resulterar sena avanmälningar till stora hål i lärarnas scheman, och därför önskar vi framförhållning när det kommer till avanmälningar.

Sista avanmälningsdag inför vårterminen: 1 december
Sista avanmälningsdag inför höstterminen: 1 juli

 

Har du fler frågor? Kontakta musikskola@betelkyrkan.se