Suzuki

Vi erbjuder instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden på violin, cello och piano!

Instrumentalundervisning efter Suzukimetoden startar vid 4-5 års ålder. Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än åtta år i regel, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

De instrument vi erbjuder Suzukiundervisning på är: cello, piano och violin.

Antal lektionstillfällen är 30 * 22,5 minuter per läsår (14/16)
Antal grupplektioner är 30 * 45 minuter de två första åren, därefter 15 * 45

Ålder: Från ca 5 år
Lärare suzukiviolin: Anna Esbjörner, Karin Sandell
Lärare suzukipiano: Johanna Person
Lärare suzukicello: Åsa Lindström

Januari 2020 kommer det endast starta nybörjargrupp i suzukiviolin. Mer information och anmälan finns här. 

Vad är Suzukimetoden?

Betelkyrkans musikskola har sedan 1980 specialiserat sig på undervisning enligt Suzukimetoden. Suzukimetoden härstammar från Japan där Schiniki Suzuki, violinist och filosof, tog fram metoden som bygger på att barnet i tidig ålder (3-5 år) får lära sig spela instrument. Viktigt i suzukimetoden är att alla kan men det tar olika tid. Det är miljön som formar barnens utveckling och därför har föräldrarna en viktig roll som lärare på hemmaplan. För att kunna vara detta startar terminen med en föräldrakurs där föräldern först får lära sig grunder på instrumentet. Sedan lär sig barnet att behärska instrumentet på samma sätt som de lär sig tala, genom att härma och repetera.

 

Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om vad Suzukimetoden innebär:

Får vem som helst kalla sig suzukilärare? 
Suzukimetoden är varumärktbeskyddat och för att värna om utbildningens kvaliteé får endast de lärare har minst en nivåutbildning kalla sig suzukipedagoger. På Betelkyrkans musikskola är vi under utbildning och till hösten 2019 har vi glädjen att berätta att alla våra fyra instrumentallärare kommer ha minst en nivåexamen - och vissa två! 

Musikskolan samarbetar med Svenska Suzukiförbundet. Stora delar av undervisningen organiseras som kulturgrupp eller studiecirkel inom Studieförbundet Bilda. Varje elev får individuell undervisning (22 min) med grupplektion (45 min) som komplement.

Betelkyrkan i Örebro Studieförbundet Bilda  Svenska Suzukiförbundet