Föräldrarna

Med denna tanke i botten insåg Shinichi Suzuki att om musik skall vara en del av barnets vardag, blir den automatiskt en del av hela familjens vardag. Familjegemenskapen och föräldrainflytandet är en förutsättning för den musikaliska utvecklingen. Därför skall också föräldrarna gå en kurs där de både teoretiskt och praktiskt lär sig hur barnets instrument fungerar.

I Betelkyrkans musikskola pågår föräldrakursen i åtta veckor. Föräldrarna kommer att ha ett ansvar för barnets övande hemma och därför måste triangeln elev-förälder-lärare fungera. Vet inte föräldrarna vad det handlar om blir de inte heller några bra "suzukiföräldrar".