Modersmålmetoden

Shinichi Suzuki kom sin pedagogik på spåren när han förundrades över att små barn så enkelt kan lära sig ett så komplicerat språk som japanska. Utan teoretiska förklaringar och pluggande av grammatik, lär sig barnet tala, helt enkelt genom att lyssna och efterlikna de vuxnas ljud. Barnen lär sig också vanligen att tala flytande långt innan de lär sig läsa.

Suzukis slutsats blev att samma system måste fungera också vid inlärningen av tonspråket.  Pedagogiken döpte han till modersmålsmetoden. Musiken skall, liksom modersmålet, finnas i barnets miljö redan från födseln. Så tidigt som möjligt skall sedan barnet försöka härma vad det hör på sitt eget instrument. Men inte med hjälp av noter utan vad örat uppfattar. Det gör att barnet tidigt lär sig spela rent och rytmiskt korrekt eftersom det helt inrättar sitt spel efter förebilden. Först därefter, när tekniken och kunnandet finns där börjar notinlärningen.