Utökad lektionstid för instrumentalelever inom Suzukiundervisning

Vi erbjuder utökad lektionstid till elever som önskar mer tid med sin lärare.

  • Utökad lektionstid är i första hand tänkt till elever som spelat några år och de äldsta eleverna har förtur
  • Vi garanterar inte att alla kan få utökad lektionstid utan det ges i mån av plats
  • Musikskolan beslutar om det antal elever som kan få utökad lektionstid

Avgiften för utökad lektionstid regleras varje termin och baseras på antalet tillfällen. Höstterminen har 14 lektioner och vårterminen 16 lektioner.

Anmälan om utökad lektionstid kan göras direkt till er lärare, via e-post  eller genom att ringa vår expedition:

musikskola@betelkyrkan.se
019 611 66 00 / 4

Avgifter HT16
22 min 4 180 kr Normal lektionslängd
30 min 5 440 kr (8 minuter extra per vecka)
35 min 6 220 kr (13 minuter extra per vecka)
40 min 7 010 kr (18 minuter extra per vecka)
45 min 7 790 kr (23 minuter extra per vecka)